Kalem Yöntemi (Implanter Pen Technique) ya da DHI (Direct Hair Implantation), FUE Yöntemi ile alınan köklerin kalem (Implanter) aracılığıyla cilde enjekte edilmesidir. Saç ekimi alanındaki daha gelişmiş, başarılı, acısız ve hızlı iyileşme sürecinin yaşandığı bir yöntemdir.

KALEM YÖNTEMİNİN AVANTAJLARI

  • Kalemin uçları ince olduğundan saç ekimi daha sık yapılır.
  • Kalem ile ekilen saça daha kolay yön (açı) verilebildiği için daha doğal görünüm sağlanır.
  • Kanal açma zorunluluğu olmadığından ekilen bölgedeki var olan saçlar zarar görmez.
  • Kanal açma zorunluluğu olmadığından ekim yapılan bölgede kanama daha az olur ve bu nedenle iyileşme daha çabuk gerçekleşir. Saç diplerinde yara izi oluşmaz.
  • Ekim yapılacak bölgede saçların kesilmesi zorunlu değildir.
  • Dokuların canlı kalma oranı daha yüksektir.
  • Kök aktarımında daha az hasar olur.
  • Maksimum sıklık ve tamamen doğal görünüm elde edilir.