Skip links

İnsan Kaynakları

MONO CERRAHİ TIP MERKEZİ

İnsan Kaynakları

Kurumumuzda “hasta memnuniyeti” odaklı bir çalışma sistemi ile hizmet verilmektedir.

Bu nedenle kendisini, takımını ve şirketini geliştirecek, eğitim düzeyi yüksek, empati kurabilen, yeniliklere açık, enerjik ve işini geliştirme potansiyeli bulunan, takım çalışmasında başarılı kişileri kazandırmayı ve bu kişileri sürekli eğitim programları, etkin performans yönetimi, kariyer planlama ve ödüllendirme sistemleri ile geliştirmeyi hedefliyoruz.

Kurumumuzda bilgi, beceri ve kaliteli hizmet düzeyini arttırmak amacıyla mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri verilmekte, ön oryantasyon, bölüm içi oryantasyon ve genel oryantasyon programları düzenlenmektedir. Böylelikle kurum kültürünü özümsemiş olmaktadırlar.

Mono Tıp Merkezi çalışanlarımız işini ve birbirini sever, sorumluluğu da sonuna dek paylaşır.

İşe Alım Süreçlerimiz

Başvurularınız İnsan Kaynakları ve İlgili Birim Müdürlükleri tarafından değerlendirilmekte, açık pozisyonun gerektirdiği özelliklere sahip olan adaylarımız mülakat yapmak üzere kuruma davet edilmektedirler. İnsan Kaynakları ekibi tarafından gerçekleştirilen mülakatta adayın ve kurumun beklentilerinin örtüşmesi halinde adaylarımız ilgili bölüm müdürleri ile görüştürülmektedirler.

Söz konusu görüşme ve değerlendirmelerde olumlu olan adaylarımız Mono Tıp ailesine katılmak üzere davet edilirler.

Kurumumuza Nasıl Başvurabilirsiniz?

  • Özgeçmişinizi info@monotipgokturk.com adresine göndererek, 
  • Şahsen kurumumuz İnsan Kaynaklarına departmanına gelerek form doldurabilirsiniz.